/Files/images/IMG_0755.JPGЗ 2016 року головою профспілки закладу є Тісевич Рімма Станіславівна – вчитель фізики та інформатики

/Files/images/грамота19-20.jpg
/Files/images/подяка0002.jpg

/Files/images/Scan0002.jpg

wym-1551287584486

wym-1551287235538

Інформація для члена профспілки

Де мій 1% внесків?

Шановний член освітянської Профспілки, Ваш 1% витрачається на:

1. Надання матеріальної допомоги (профспілкової виплати) у випадку тяжкого захворювання, смерті когось із родини, народженні дитини.

2. Привітання ювілярів.

3. Захист соціально-економічних, трудових прав працюючих: участь у акціях протесту у м. Києві, звернення до органів влади всіх рівнів, депутатів.

4. Преміювання профактиву при врученні профспілкових нагород «За соціальне партнерство», «Профспілкова відзнака», «Заслужений працівник профспілки України», «Профспілковий лідер», грамоти та подяки ФПУ, ЦК, обкому Профспілки.

5. Привітання працівників при отриманні нагород, придбання подарунків для молодих спеціалістів та педагогів, що йдуть на заслужений відпочинок.

6. Преміювання профспілкових лідерів та профактиву за результатами роботи.

7. Підтримку творчо та результативно працюючих вчителів. Вручення грошової винагороди або цінного подарунка кожному учаснику конкурсів «Вчитель року», «Менеджери, що змінюють освіту» тощо.

8. Забезпечення участі в обласних заходах щорічно:

· спартакіада;

· туристичні змагання;

· фестиваль художньої самодіяльності.

9. Забезпечення участі команди у Всеукраїнській спартакіаді (за рішенням президії обкому).

10. Участь в обласних конкурсах:

«На кращу первинну профспілкову організацію»;

«На кращий відеоролик про профспілкову роботу».

11. Оздоровлення членів Профспілки та їх дітей.

12. Утримання 3-х кімнат бази «Зміна» та створення належних санітарно-гігієнічних умов: придбання обладнання, меблів, облаштування, ремонт та ін.

13. Для зміцнення матеріальної бази профкомів первинок та міськкому.

14. Господарські витрати (ремонт кабінету, придбання та ремонт оргтехніки, канцтоварів, підписка преси).

15. Проведення конференцій, засідань президій та ради, семінарів різного рівня.

16. Навчання профактиву: участь в обласних виїзних семінарах з питань трудового, освітянського та профспілкового законодавства.

17. Участь у пленумах та засіданнях президії обкому (відрядження)

18. Випуск методичок з питань трудового законодавства.

19. Інші поточні витрати.

Профспілка супроводжує кожного працівника ненав'язливо, але в найважливіші події його життя!

Не проявляй скупість!

ТВОЯ ПРОФСПІЛКА – ТВІЙ ЗАХИСТ!

Шановні спілчани!

Вступаючи до Профспілки, працівник повинен розуміти, що він добровільно стає членом організації, яка представлятиме та відстоюватиме його трудові, соціальні-економічні права та інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.Працівнику, який у процесі роботи віддає свої знання, вміння, професійні здібності, свою робочу силу, потрібен захист його законних прав і інтересів, оскільки самостійно їх відстояти важко.

Саме Профспілка може впевнено запропонувати працівникові свій захист та підтримку. Для цього у неї є права, досвід і могутня сила солідарності. Саме їй законодавством надані широкі повноваження, зокрема щодо громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та ініціювання притягнення роботодавця-порушника до відповідальності.

Тільки член профспілки користується правом на захист профспілковою організацією своїх прав та інтересів з питань:

- оплати праці, гарантій та компенсацій;

- зайнятості, професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

- режиму робочого часу та відпочинку;

- забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

- соціального захисту та охорони здоров’я.

Тільки член профспілки може розраховувати на:

- представництво його професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- представництво і захист його індивідуальних прав та інтересів при реалізації конституційного права на звернення за захистом до судових органів, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і міжнародних судових установ;

- представництво його інтересів у взаємовідносинах з роботодавцем на основі колективного договору підприємства та відповідно до законодавства;

- захист та солідарну підтримку спілчан та профспілкової організації.

Лише член профспілки має право на:

ü отримання в профспілкових органах безкоштовної кваліфікованої юридичної консультативної допомоги;

ü захист своїх прав та інтересів у суді за підтримки юриста від Профспілки;

ü захист та підтримку профспілкового комітету у випадку розірвання з ним трудового договору за ініціативою роботодавця;

ü проведення незалежної експертизи умов його праці профспілковим органом;

ü захист житлових прав профспілковим комітетом;

ü матеріальну допомогу від профкому і підтримку у надзвичайних ситуаціях;

ü звернення із заявою до профспілкового комітетуту щодо ініціювання припинення небезпечних робіт у разі загрози життю або здоров’ю працівника.

ü отримання безоплатної консультативної допомоги довірених лікарів з питань тимчасової або постійної втрати працездатності та встановлення інвалідності;

ü забезпечення путівкою на оздоровлення дитини, придбаною за рахунок коштів профспілкового бюджету, (у тому числі й на членів сім’ї за рахунок коштів соціального стразування);

ü отримання пільгових кредитів у профспілкових кредитних організаціях;

Увсьому світі наявність Профспілки свідчить про перспективу певної організації чи галузі, додає їй іміджу.

Позиція сучасної людини не повинна бути меркальтильною : «Скільки віддали профспілці і скільки отримали?» Таке мислення є застарілим.

У Профспілку йдуть не для того, щоб отримувати подарунки і матеріальну допомогу, хоча й це не скасовується.Ми гуртуємось у громадську організацію для виборювання вагомих соціальних преференцій, для вирішення глобальних питань, особливо зараз в умовах економічної кризи, коли йде тотальний наступ на права трудящих, урізання соціальних пільг.

Тільки багаточисельна організація може бути сильною та дієвою, заявити про себе, домагатися примусити владу піти на компроміс.

І якщо у когось виникає бажання вийти із Профспілки, це виглядає, як елементарна зрада спільних інтересів, бо Профспілка сильна саме своїм членством.

А якщо її лави тріщать по швах, цю слабкість використовують ті, хто не зацікавлений у соціальному статусі нашої держави.

Жодна влада не піднесе преференцій на тарілочці, їх треба здобувати і виборювати, а це можливо тільки Профспілці.

Завдяки спільним діям та принциповій позиції Профспілки у 2015 році було:

- Не допущено внесення змін до законів України «Про освіту», щодо скасування гарантій педагогічним працівникам на встановлення надбавок за вислугу років, надання допомоги на оздоровлення, виплату винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

- Збережено норми наповнюваності класів шкіл та груп дошкільних закладів.

- Заблоковано збільшення норм навчального навантаження вчителів та керівників гуртків із 18 до 20 - 22 годин на ставку, вихователів дошкільних навчальних закладів із 30 до 36 год.

- Недопущенопідвищення пенсійного віку, скасування пенсій за вислугу років (пенсійнезабезпечення педагогів залишається при стажі 25 років) тазвуження інших соціально - економічних інтересів педагогічних та інших працівників.

- Збережено методичні установи.

- Не допущено скасування прав на харчування учнів молодших класів, тощо. Сьогодні узв’язку ізвнесенням змін до чотирьох базових освітянських законів - ст.. 12,14,25,35,36,41 Закону «Про освіту», ст. 16,35 «Про дошкільну освіту» , ст.. 11,21,37 «Про загальну середню освіту», ст.. 9,14,20,21,26 «Про позашкільну освіту» профспілковим лідерам необхідно володіти інформацією для проведення громадського контролю за дотриманням норм закону та соціального захисту спілчан.

Щоб не виникало у спілчан питань: «Для чого нам потрібна Профспілка? «Кожен профспілковий комітет має працювати прозоро і відкрито на благо людей.

Вся важлива інформація має бути якнайшвидше доведена до пересічних спілчан, оприлюднена головами профкомів нап’ятихвилинках узакладах освіти, розміщена у профспілкових куточках . Тоді буде і результат.

Сила Профспілки в єдності!

Що втрачає той, хто не є членом профспілки або вийшов з профспілки?

► Втрачає можливість організованого захисту своїх прав і залишається наодинці зі своїми проблемами.

► Втрачає захист від звільнення, адже члена профспілки не можна незаконно звільнити без згоди профкому.

► Втрачає юридичну підтримку, якою користується член профспілки (адміністрація не може скорочувати, ліквідувати, реорганізувати без погодження профкому).

► Тільки профспілка може представляти інтереси трудового колективу при укладенні колективного договору.

► Тільки профспілка може представляти інтереси працівника при тарифікації, наданні відпусток, виплаті надбавок, доплат, премій, винагороди за сумлінну працю, матеріальної допомоги техперсоналу, при затвердженні режиму роботи закладу, розкладу уроків(занять) - погоджується з профкомом. Без згоди профкому дирекція не має права міняти режим роботи закладу, графік відпусток.

► Профспілка може не давати згоди на проведення надурочних робіт, або на роботу у вихідні, святкові дні, роботу не пов'язану зі своїми службовими обов'язками.

► Профспілка контролює виплату зарплати під час простою не з вини працівників, карантину.

► Профспілка добивається покращення умов праці, здійснює контроль за охороною праці.

► Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій.

►У випадку, коли є загроза здоров'ю або життю людини, профспілка має право вимагати від адміністрації припинення роботи до повного усунення недоліків - при тому, що зарплата за цей час зберігається.

► Профспілка захищає здоров'я та забезпечує дозвілля членів профспілки. Вимагає від роботодавця відрахувань 0,3% фонду зарплати на культмасову роботу, 0,2% - на виконання заходів з охорони праці.

► Профспілка захищає своїх членів у питаннях соціального страхування: бере участь в управлінні соцстрахом. Представляє інтереси працюючих в комісіях соцстраху, бере участь у розподілі путівок веде облік диспансерно-хворих, направляє їх в санаторії. За рахунок профспілкового бюджету проводить оздоровлення членів профспілки, їх сімей, дітей.

► При виникненні трудових спорів між адміністрацією і працівником представляє інтереси членів профспілки.

/Files/images/Тісевич111111.jpg Тісевич Р.С.

/Files/images/Колектив12345.jpg

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 1536

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.